ifutures.ir

مرجع آینده‌پژوهی، آینده‌نگاری، آینده‌نگاری راهبردی

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۳، ۰۵:۰۶ ق.ظ

پیش‌بینی جمعیت و متوسط رشد تا 1430

  • ۶۷۷
پیش‌بینی جمعیت و متوسط رشد تا 1430

جمعیت و آینده آن همواره از نیازهای مهم سیاستگذاران و برنامه ریزان بوده است. در همین راستا پس از انتشار نتایج سرشماری سال 1395، در سال 1396 جمعیت کل کشور تا افق 1430 و جمعیت استانی تا سال 1415 پیش‌بینی شده و نتایج آن پس از تصویب کمیته آمار بخشی جمعیت منتشر شد. 

ببینید چگونه اتصال خانه با استرس همه گیر تست شده است.

  • ۶۸۹
ببینید چگونه اتصال خانه با استرس همه گیر تست شده است.

در مارس 2020، خانه به مرکز زندگی آمریکایی تبدیل شد. از آنجایی که همه‌گیری هنجارهای سبک زندگی و اقتصاد را تکان داد، تقاضا برای مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل و سرویس‌های دیجیتال که به سرعت در حال تکامل بودند را افزایش داد و یک آزمایش بتا بزرگ برای آینده اتصال و نوآوری ایجاد کرد.


ببینید چگونه اتصال خانه با استرس همه گیر تست شده است.